Bölüm Başkanı mesajı

Mimarlık Bölümü’nün eğitim, öğretim ve araştırma politikaları, üniversitemizin çağdaş vizyonu ve bu vizyonun başarılması için fakültemizin üstlenmiş olduğu misyona göre oluşturulmuştur.

stüdyo ve olanaklar

Üniversitemizde ana yerleşkesi, Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi’dir. Eğitim ve yönetim burada yapılmaktadır.

Yeniyüzyıl Üniversitesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Vakfın başkanı ve aynı zaman da Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu’dur.